• Workshop om unges frivillige engagement

  Nu er der mulighed for at skyde 2023 godt i gang med en gratis workshop, hvor I kan blive klogere på, hvordan jeres forening får flere unge frivillige involveret. 

  Nordfyns Kommune har engageret sig i DGIs landsdækkende kampagne om emnet og I har derfor mulighed for at tilmelde jer en workshop om motivation af unges frivillige engagement den 2. marts 2023 kl. 17.30 i Tingstedet på Søndersø Rådhus. Der er tilmeldingsfrist den 2. februar 2023. Bemærk, at arrangementet ikke kun er for idrætsforeninger – alle frivillige folkeoplysende foreninger i kommunen er velkomne. 

  læs mere
  Oprettet: 13.01.2023
 • Nordea-fondens Her gror vi-pulje

  Har I en idé til at skabe flere gode og grønne liv i jeres lokalområde?

  Så kan I indtil den 22. februar 2023 søge op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje.

   

   

  læs mere
  Oprettet: 12.01.2023
 • Ansøgningsfrist tilskud den 1. februar

  Husk, at der er frist for at indlevere ansøgninger om lokaletilskud, medlemsaktivitetstilskud, kursustilskud, samt at indlevere erklæring om indhentelse af børneattester og indberette brug af fritidspas for 2022, den 1. februar 2023.

  læs mere
  Oprettet: 04.01.2023
 • Ansøgningsfrist til puljer

  Den 15. november 2022 er der ansøgningsfrist til puljer indenfor kultur- og fritidslivet for projekter og aktiviteter, der akfvikles i 2023.

  Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets puljer giver tilskud til projekter, der skaber gode rammer for et levende kultur- og fritidsliv og understøtter stærke fællesskaber i Nordfyns Kommune.

  læs mere
  Oprettet: 07.10.2022
 • Fifty-fifty-puljen - frist 1. november

  Puljen kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune til mellemstore anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på/vedrørende bygninger, installationer og anlæg - se de præcise puljekriterier her: https://www.nordfynskommune.dk/fritid-og-faellesskaber/fritid/frivillige-folkeoplysende-foreninger/regler-for-frivilligt-folkeoplysende-foreningsarbejde/

  læs mere
  Oprettet: 27.09.2022
 • Nordea-fondens Her gror vi-pulje

  Har I en idé til at skabe flere gode liv i jeres nabolag?

  Så kan I søge op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje.

  læs mere
  Oprettet: 09.09.2022
 • Sommerferie

  Der er sommerferielukket fra den 4. juli-15. juli og igen 25. juli - 2. august alle dage inklusiv. 

  Eventuelle ændringer til foreningsoplysninger, kontaktpersoner mv. vil derfor først blive behandlet - og slå igennem på Fritidsportalen - udenfor ferieperioderne.

  læs mere
  Oprettet: 01.07.2022
 • Indstil kandidater til kultur- og fritidslivspriserne

  Hvert år uddeler Nordfyns Kommune hæderspriser til sportsaktører, borgere og foreninger inden for kultur- og fritidsområdet, der har ydet en særlig indsats i det forgangne år.

  Kender du en, som fortjener at blive hyldet for sin unikke præstation eller sit vedholdende engagement? Så kan du lave en indstilling.

  Vi uddeler priser inden for kategorierne:

  Kulturprisen ”Elleprisen”

  Friluftsildsjæl

  Fritidsildsjæl

  Lokal ildsjæl

  Årets forening

  Årets projekt

  Årets talent

  Årets ungekulturtalent

  Mesterskabspriser

  læs mere
  Oprettet: 07.06.2022
 • Fundraising Dag Fyn - sæt kryds den 15. september

  Oprettet: 03.06.2022
 • Tilmelding til Stafet for Livet

  Oprettet: 11.05.2022
 • Frist for at søge puljer den 15. maj

  Der er ansøgningsfrist til en række puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. maj.

  Det drejer sig om:

  Anlægspuljen til borger- og landsbyinitiativer, Anlægspulje til forsamlingshuse, Kultur- og Aktivitetspuljen og Puljen til lokale initiativer.

  I kan læse mere om puljernes rammer, samt finde ansøgningsskemaerne via følgende hjemmeside: https://www.nordfynskommune.dk/fritid-og-faellesskaber/puljer/om-puljerne/

  Husk, at projekterne skal kunne afsluttes i indeværende kalenderår.

  læs mere
  Oprettet: 04.05.2022
 • Modtagelse af flygtninge i foreninger

  DGI har udarbejdet materiale, der kan hjælpe foreninger til at tage imod flygtninge.

  Læs mere under følgende links:

  Skab et frirum i idræt for mennesker på flugt (dgi.dk)

  Folder om hvad foreningsliv er på 11 sprog - download den her - Projekter med DGI

  læs mere
  Oprettet: 13.04.2022
 • Fundraisingaften på Søndersø Rådhus onsdag den 6. april kl. 19-21

  Få indblik i databasen fonde.dk som alle nordfynske foreninger har adgang til.

  Aftenen er arrangeret af NEET, Frivilligcenter Nordfyn og Nordfyns Kommune.

  Arrangementet finder sted onsdag den 6. april 2022, kl. 19-21 i Tingstedet, Søndersø Rådhus, Vesterled 8, Søndersø. Tilmelding via Frivilligcentrets hjemmeside senest den 4. april 2022. 

  læs mere
  Oprettet: 04.03.2022
 • Ansøgningsfrist for tilskud den 1. februar 2022

  Husk, at der er frist for at indlevere ansøgninger om lokaletilskud, medlemsaktivitetstilskud, kursustilskud, samt at indlevere erklæring om indhentelse af børneattester og indberette brug af fritidspas for 2021, den 1. februar 2022.

  læs mere
  Oprettet: 07.01.2022
 • Nordeafondens løbepulje

  Planlægger jeres forening et mindre motionsløb, der får flere ud i det fri sammen?

  Så har I mulighed for at søge Nordea-fondens Løbspulje på 5 mio. kr. og få:

  • Op til 10.000 kr. i støtte
  • Løbstrøjer med eget logo til alle deltagere
  læs mere
  Oprettet: 27.10.2021
 • Fifty-fifty-puljen

  Frivillige Folkeoplysende Foreninger i Nordfyns Kommune kan søge fifty-fifty-puljen til mellemstore anlægs- og vedligeholdelsesopgaver vedrørende bygninger, installationer og anlæg. Der er ansøgningsfrist 1. november!

  Ansøgningsskemaet finder I på Fritidsportalen.

  læs mere
  Oprettet: 21.10.2021
 • Inspirationsaften om demens den 25. oktober 2021

  Kom og få inputs og gode ideer til

  • hvordan I som foreninge kan beholde jeres nuværende medlemmer, hvis de får en demenssygdom.
  • hvordan I som forening kan tage imod nye medlemmer, hvis de har en let til moderat demenssygdom
  • hvordan pårørende kan være trygge ved at deres nærmeste forsætter i jeres forening, selvom de har en demenssygdom
  læs mere
  Oprettet: 05.10.2021
 • Sommerferie

  Der er sommerferie fra den 15. juli - 8. august begge dage inklusiv.

  Eventuelle ændringer til foreningsoplysninger, kontaktpersoner mv. vil derfor først blive behandlet - og slå igennem på fritidsportalen - efter uge 31.

  læs mere
  Oprettet: 14.07.2021
 • Sommerpakke med initiativer på kultur-, idræts- og foreningsområdet

  Folketingets partier har besluttet at afsætte en sommerpakke på i alt 330 mio. kr. til at understøtte kultur-, idræts- og foreningslivet. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at der kan være puljer, der kan være relevante at søge, herunder:

  • Pulje til kultur- og idrætsoplevelser i regi af foreninger og aftenskoler (frem til efterårsferien): 59,0 mio.kr.
  • Aktivitetspulje til lokale idræts- og spejderforeninger (gælder året ud): 10,0 mio.kr.
  læs mere
  Oprettet: 24.06.2021
 • Stor undersøgelse af frivillighed på Nordfyn

  Hjælp Frivilligcenter Nordfyn med at styrke frivilligheden og foreningslivet på Nordfyn. Deltag i spørgeskemaundersøgelsen, du finder på https://www.frivilligcenternordfyn.dk/

  læs mere
  Oprettet: 21.02.2021
 • Puljer kan søges løbende i 2021

  Følgende puljer kan søges løbende i 2021:

  Anlægspulje til Borger- og Landsbyinitiativer

  Anlægspulje til forsamlingshuse

  Kultur- og Aktivitetspuljen

  Puljen til lokale initiativer

  Udviklingspuljen

  læs mere
  Oprettet: 05.02.2021
 • Webinar

  Center for frivilligt socialt arbejde udbyder et webinar den 10. december kl. 16-18 for frivillige vedr. covid-19 og etniske minoriteter.

  Folkeoplysende foreninger er også velkomne til at deltage.

  læs mere
  Oprettet: 03.12.2020
 • Puljer

  Den 15. november er der ansøgningsfrist til 3 puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget for projekter og aktiviteter, der afvikles i 2021:

  - Anlægspuljen til Borger- og Landsbyinitiativer, der støtter projekter, som skaber gode fysiske rammer for et meningsfuldt kultur- og fritidsliv

  - Kultur- og Aktivitetspuljen, der yder tilskud til arrangementer og kulturelle aktiviteter

  - Puljen til lokale initiativer, der støtter projekter i lokalområderne og kommunens landdistrikter

  Nærmere information om puljerne og ansøgningsskemaerne findes her: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Soeg-midler

  læs mere
  Oprettet: 15.10.2020
 • Kursusmulighed specialsport

  Hvis jeres forening overvejer at opstarte et hold indenfor specialsport, udbyder IFEL specialsport et gratis kursus om emnet.

  læs mere
  Oprettet: 01.10.2020
 • Frivillige til Landstævnet i 2021

  DGI Fyn arbejder med at rekruttere frivillige til afvikling af Landstævnet i Svendborg i 2021.

  I denne sammenhæng afholdes informationsmøder, hvor man kan få oplysninger om, hvad det vil sige at være frivillig og hvilke opgavetyper, der skal løses.

  læs mere
  Oprettet: 06.08.2020
 • Sommerferie

  Der er sommerferie i uge 29,30 og 31

  læs mere
  Oprettet: 10.07.2020
 • Sommerferieaktiviteter for børn og unge i 2020

  Foreninger, kulturaktører og andre kan søge om midler til gennemførsel af sommerferieaktiviteter for børn og unge i Nordfyns Kommune. Aktiviteterne skal have et fagligt/undervisningsrelateret sigte eller et socialt/trivselsmæssigt sigte.

  Det er Ungdomsskolen, der koordinerer midlerne, der er målrettet til sommerferieaktiviteter for aldersgruppen 6-17 år.

  Planlægger I sommerferieaktiviteter for målgruppen og er interesseret i at indgå i et kommunalt samarbejde, skal I udfylde spørgeskemaet, som I finder under følgende link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=F9JWYS2NUK92  senest den 5. juli kl. 12

  læs mere
  Oprettet: 24.06.2020
 • Puljer

  Der er mulighed for at søge følgende puljer løbende i 2020:
   
  Puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget:
  - Kultur- og Aktivitetspuljen
  - Anlægspulje til Borger- og Landsbyinitiativer
  - Puljen til lokale initiativer
   
  Folkeoplysningsudvalget

  - Udviklingspuljen (kan altid søges løbende)

  læs mere
  Oprettet: 07.05.2020
 • Fundraisingdag Fyn NY DATO

  Oprettet: 30.04.2020
 • Info til foreninger vedr. coronasituationen

  Nordfyns Kommune har samlet alle relevante informationer fra kommunen vedr. corona-situationen på én hjemmeside. Fanen 'Til folkeoplysende foreninger, selvejende haller og kulturaktører' er målrettet jer. Her finder I blandt andet information om tilskud, opstart af udendørsaktiviteter mv.

  https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Generel-information/Coronavirus
  Oprettet: 30.04.2020
 • Invitation til workshop 1 - sådan bruger du app'en MINLANDSBY

  WORKSHOPPEN ER AFLYST

  MINLANDSBY er et digitalt fællesskab, hvor man kan dele hinandens ressourcer, idéer og initiativer i byen, på tværs af byer og på tværs af by, land, foreninger og kommune.

  Nordfyns Kommune har købt adgang til app’en til alle lokalråd, landsbyer, foreninger og større byer i kommunen.

  læs mere
  Oprettet: 05.03.2020
 • Overvejer din forening at have aktiviteter for personer med handicap?

  Så kom og hør mere om mulighederne og ramammerne herfor på et inspirationsmøde, der afholdes af Frivilligcenter Nordfyn i samarbejde med Parasport Danmark og Nordfynsværkstedet.

  læs mere
  Oprettet: 02.03.2020
 • Fundraising

  Nu får foreningerne i Nordfyns Kommune adgang til fondsdatabasen fonde.dk. Sæt også kryds i kalenderen den 19. maj kl. 16-21, hvor de fynske kommuner og Byregion Fyn er gået sammen om at holde Fundraising Dag Fyn. 

  læs mere
  Oprettet: 27.02.2020
 • 60 mio. kr. i ny pulje yil mindre bysamfund

  Har I et projekt, som kan bidrage til flere gode liv i jeres by?

  Så kan I nu søge fra 100.000 kr. op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje

   

  læs mere
  Oprettet: 26.02.2020
 • Friluftsliv på Tværs - Workshop

  Onsdag den 29. januar 2020 afholdte Nordfyns Kommune i samråd med Frivilligcenter Nordfyn en workshop med fokus på Friluftsliv på tværs. Den fandt sted i Sløjfen i Bogense. Her deltog 7 foreninger samt lærere og elever fra FGU Nordfyn. Workshoppen satte fokus på hvordan unge kan engageres i Foreningslivet og særligt i de nordfynske friluftsforeninger.  

  læs mere
  Oprettet: 19.02.2020
 • Invitation til workshop

  Vi ønsker at flere oplever glæden ved at dyrke foreningslivet sammen med andre. Derfor ønsker vi til et tættere samarbejde på tværs af offentlige, private og frivillige aktører - med et fælles mål om at få flere unge mennesker til at indgå i foreningslivet.

  Vi vil derfor gerne invitere jeres forening, til at deltage i en workshop hvor FGU Nordfyn, lokale foreninger, Frivilligcenter Nordfyn og Nordfyns Kommune mødes for at udvikle nye muligheder, for samspil mellem foreninger og unge i Nordfyns Kommune.

  Workshoppen finder sted onsdag den 29. januar kl. 18-21 i Frivilligcenter Nordfyn, Poppelvej 4, Bogense

   

  læs mere
  Oprettet: 14.01.2020
 • Ansøgningsfrist tilskud 1. februar

  Husk, at der er frist for ansøgninger om tilskud til kurser, lokaler og medlemsaktiviteter for frivllige folkeoplysende foreninger den 1. februar

  læs mere
  Oprettet: 07.01.2020
 • Kammeratskabsprisen

  INDSTIL EN HOLDKAMMERAT TIL KAMMERATSKABSPRISEN

  Er der én, du synes, gør noget særligt på dit hold? Én der har kampgejst, er en god kammerat og gør noget godt for sammenholdet?

  læs mere
  Oprettet: 11.11.2019
 • Fyraftensmøder for foreninger

  Frivilligcenter Nordfyn udbyder kurserne:

  • Hvordan får vi som forening vores budskaber ud til flest mulige mennesker?
  • Værktøjskassen til bestyrelsesmedlemmer i små foreninger
  læs mere
  Oprettet: 04.11.2019
 • Fritidspas

  Nordfyns Kommune har etableret en fritidspasordning. Med et fritidspas kan børn og unge få økonomisk støtte til at deltage i fritidsaktiviteter i en godkendt forening i Nordfyns Kommune.

  læs mere
  Oprettet: 28.08.2019
 • Sommerferie

  Der er sommerferie i uge 29, 30 og 31.

  læs mere
  Oprettet: 12.07.2019
 • Kursus for foreninger i brug af sociale medier

  Frivilligcenter Nordfyn er vært for et kursus, hvor man både kan få tips og tricks til brugen af sociale medier, samt kan prøve nogle ting af i praksis – medbring derfor gerne en bærbar computer.

   

  Arrangementet  er gratis og finder sted tirsdag den 11. juni kl. 17-20.30 i Sløjfen i Bogense - der vil være let forplejning.

   

  Yderligere info om kurset samt tilmelding sker via følgende link: https://frivilligcenternordfyn.nemtilmeld.dk/     

   

       

   

  læs mere
  Oprettet: 24.05.2019
 • Stjernefest den 9. maj

  Nordfyns Kommune har indbudt idrætsudøvere og andre, der har ydet en stor frivllig præstation i det forgangne år til Stjernefest torsdag den 9. maj i Otterup Idrætscenter

  Billetter til 150 kr. stk. kan senest den 28. april købes via linket: Køb her

      

  læs mere
  Oprettet: 09.04.2019
 • Lokalebooking

  Der kan nu bookes kommunale lokaler (skoler mv.) via Fritidsportalen. Haltider kan bookes fra april.

  læs mere
  Oprettet: 20.02.2019
 • Anlægspuljen

  Står din forening overfor en stor vedligeholdelsesopgave eller lignende, kan det være en mulighed at søge midler i kommunens anlægspulje for kultur- og fritidsområdet....læs mere
  Oprettet: 28.01.2019
 • Stjernepriser

  Nu er tiden inde til at indsende jeres kandidat til årets stjernepriser Vi skal hædre det seneste års mestre og have fundet Årets Talent, Årets Projekt,...læs mere
  Oprettet: 28.01.2019