Puljer

Oprettet: 15.10.2020

Husk også, at der løbende er mulighed for at søge Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget, hvis I iværksætter udviklingsaktiviteter indenfor folkeoplysning: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Soeg-midler/Udviklingspulje-Folkeoplysning