Frist for at søge puljer den 15. maj

Oprettet: 04.05.2022

Husk også, at det er muligt at søge Udviklingspuljen til folkeoplysning løbende – bl.a. til igangsættelse af nye aktiviteter: https://www.nordfynskommune.dk/fritid-og-faellesskaber/puljer/udviklingspulje-til-folkeoplysning/