Anlægspuljen

Oprettet: 28.01.2019

Står din forening overfor en stor vedligeholdelsesopgave eller lignende, kan det være en mulighed at søge midler i kommunens anlægspulje for kultur- og fritidsområdet. Der kan søges midler til projekter, der skaber gode rammer for et aktivit og meningsfuldt kultur- og fritidsliv for kommunens borgere. Læs mere om Anlægspuljens kriterier her: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Soeg-midler/Anlaegspulje-Kultur-og-Fritid

Husk, der er ansøgningsfrist den 1. april