Friluftsliv på Tværs - Workshop

Oprettet: 19.02.2020

Friluftsliv på Tværs er et initiativ fra Friluftsrådet, og deres ønske er at styrke et samarbejde på tværs af kommuner og lokale friluftsforeninger. Målet med Friluftsliv på Tværs er altså at udvikle og afprøve metoder og tilbud om kompetenceløft til kommunale medarbejdere og frivillige i friluftsforeningerne, i et fælles mål om, at kommunerne i samspil med foreningerne kan styrke danskernes folkesundhed med flere aktive i naturen.

Ønsket var også at workshoppen skulle være med til at udvikle nye ideer og måske inspirere til nye og anderledes samarbejder, hvor styrken er at man sammen, er forgrenet i både kommune, forening og underviser, hvor man er tæt på de unge. Nogle af ideerne der blev diskuteret, var bl.a. fælleskontingent på tværs af foreninger, aktiviteter en gang om måneden frem for en gang om ugen, en shufflementalitet med mulighed for varierende aktiviteter.

På workshoppen blev der også gjort brug af metoden samtalesalon, hvor FGU-eleverne fik lov til at stille spørgsmål til foreningerne og omvendt. På den måde kunne der blive åbnet op for nye perspektiver. Foreningerne kunne lære om de unges behov og de unge kunne få viden og inspiration til at engagerere sig i andre foreningstyper end de gængse og mest kendte.

De deltagende foreninger var: Sejlklubben Egensedybet, Fiskeklubben Nordfyn, De Gule Spejdere, Bogense Sejlklub, Krogsbølle Gymnastikforening, Skeby GF, Bogense Brevdueforening.

Alle deltagerne kom også med deres bud på hvordan man på bedste vis rekrutterer unge til deres foreninger. Resultatet blev samlet i en såkaldt mentimeter.com præsentation. Herunder kan du se deres egne ord på det.