Fritidspas

Nordfyns Kommune indførte i foråret 2019 en fritidspasordning. Dette betyder, at børn i aldersgruppen 3-17 år, der har minimum 90 % økonomisk friplads i en dagsinstitution, eller hvor hustanden lever op til indkomstgrænsen, som svarer til en økonomisk friplads på minimum 90 %, kan få et fritidspas. Fritidspasset giver barnet kontingentstøtte på 1.000 kr. årligt, der kan benyttes til kontingentbetaling i frivllige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune. Fritidspasset kan også benyttes til øvrige elementer i tilknytning til aktiviteten, der betales via foreningen - eksempelvis lejrture, stævnedeltagelse og gymastiktøj til opvisning. Fritidspasset sendes automatisk ud til børn med minimum 90 % økonomisk friplads. Er barnet ikke i et pasningstilbud, men bor i en husstand, der lever op til indkomstgrænsen, vil fritidspasset kunne sendes ved, at familien tager kontakt til Kultur & Fritidsafdelingen.

 

Hvordan gør man?

Med fritidspasset i hånden kan barnet deltage i en fritidsaktivitet i jeres foreningen uden at betale kontingent. I praksis vil det sige, at I udfylder rubrikken på side 2 af fritidspasset og giver barnet fritidspasset med igen. Derudover skal jeres kasserer registrere barnets navn, hvilken aktivitet han/hun er tilmeldt, samt kontingentets størrelse. Når der søges om medlemsaktivitetstilskud sendes disse inforamtioner med og foreningen vil få refunderet kontingentet af kommunen i forbindelse med udbetalingen af medlemsaktivitetstilskuddet. Vær dog opmærksom på, at der maksimalt kan bevilges 1.000 kr. i tilskud pr. barn.

 

Øvrige støttemuligheder

Udover fritidspasset er der forskellige andre muligheder for, at økonomisk trængte familier indenfor forskellige målgrupper kan søge om tilskud til børn og unges deltagelse i foreningensaktiviteter bl.a. følgende: