Gå videre til hovedindhold

Fritidspas

Nordfyns Kommune indførte i foråret 2019 en fritidspasordning. Dette betyder, at børn i aldersgruppen 3-17 år, der har minimum 90 % økonomisk friplads i en dagsinstitution, eller hvor hustanden lever op til indkomstgrænsen, som svarer til en økonomisk friplads på minimum 90 %, kan få et fritidspas. Fritidspasset giver barnet kontingentstøtte på 1.000 kr. årligt, der kan benyttes til kontingentbetaling i frivllige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune. Fritidspasset kan også benyttes til øvrige elementer i tilknytning til aktiviteten, der betales via foreningen - eksempelvis lejrture, stævnedeltagelse og gymastiktøj til opvisning. Fritidspasset sendes automatisk ud til børn med minimum 90 % økonomisk friplads. Er barnet ikke i et pasningstilbud, men bor i en husstand, der lever op til indkomstgrænsen, vil fritidspasset kunne sendes ved, at familien tager kontakt til Kultur & Fritidsafdelingen.

 

Hvordan gør man?

Med fritidspasset i hånden kan barnet deltage i en fritidsaktivitet i jeres foreningen uden at betale kontingent. I praksis vil det sige, at I udfylder rubrikken på side 2 af fritidspasset og giver barnet fritidspasset med igen. Derudover skal jeres kasserer registrere barnets navn, hvilken aktivitet han/hun er tilmeldt, samt kontingentets størrelse. Når der søges om medlemsaktivitetstilskud sendes disse inforamtioner med og foreningen vil få refunderet kontingentet af kommunen i forbindelse med udbetalingen af medlemsaktivitetstilskuddet. Vær dog opmærksom på, at der maksimalt kan bevilges 1.000 kr. i tilskud pr. barn.

 

Øvrige støttemuligheder

Udover fritidspasset er der forskellige andre muligheder for, at økonomisk trængte familier indenfor forskellige målgrupper kan søge om tilskud til børn og unges deltagelse i foreningensaktiviteter bl.a. følgende:

 • Invitation til workshop

  Vi ønsker at flere oplever glæden ved at dyrke foreningslivet sammen med andre. Derfor ønsker vi til et tættere samarbejde på tværs af offentlige, private og frivillige aktører - med et fælles mål om at få flere unge mennesker til at indgå i foreningslivet.

  Vi vil derfor gerne invitere jeres forening, til at deltage i en workshop hvor FGU Nordfyn, lokale foreninger, Frivilligcenter Nordfyn og Nordfyns Kommune mødes for at udvikle nye muligheder, for samspil mellem foreninger og unge i Nordfyns Kommune.

  Workshoppen finder sted onsdag den 29. januar kl. 18-21 i Frivilligcenter Nordfyn, Poppelvej 4, Bogense

   

  læs mere
  Oprettet: 14.01.2020
 • Ansøgningsfrist tilskud 1. februar

  Husk, at der er frist for ansøgninger om tilskud til kurser, lokaler og medlemsaktiviteter for frivllige folkeoplysende foreninger den 1. februar

  læs mere
  Oprettet: 07.01.2020
 • Kammeratskabsprisen

  INDSTIL EN HOLDKAMMERAT TIL KAMMERATSKABSPRISEN

  Er der én, du synes, gør noget særligt på dit hold? Én der har kampgejst, er en god kammerat og gør noget godt for sammenholdet?

  læs mere
  Oprettet: 11.11.2019

Nordfyns Kommune • Rådhuspladsen 2 • 5450 Otterup  • Telefon: 64 82 80 90 • E-mail: kultur-fritid@nordfynskommune.dk

Min profil

Velkommen